Folder ‘Steenmarters in en om het huis’ – vernieuwd

24 oktober 2013

Naast informatie over de steenmarter en waar de soort in Nederland voorkomt gaat de folder in op mogelijke vormen van overlast en oplossingen daarvoor.

Doordat steenmarters niet alleen in de vrije natuur, maar ook in dorpen en (buitenwijken van) steden voorkomen leven steenmarters en mensen soms dicht bij elkaar in de buurt. In deze situatie komt het voor dat marters zich op minder gelukkige plaatsen vestigen en dan voor overlast zorgen.  

De folder ‘Steenmarters in en om het huis’ werd oorspronkelijk in 2006 in gedrukte vorm uitgegeven door Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Omdat er nog steeds veel vraag naar informatie over de steenmarter is hebben we de folder in het kader van het Jaar van de Steenmarter aangepast. De vernieuwde folder is te downloaden (pdf).

Symposium

De Zoogdiervereniging en het Kenniscentrum Dierplagen KAD organiseren in het kader van het Jaar van de Steenmarter op 6 november a.s. een steenmartersymposium voor professionals.

Tijdens dit symposium willen we professionals die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met steenmarters en steenmarterdeskundigen bij elkaar brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen rondom overlast door steenmarters.

Aan het einde van de dag wordt een nieuwe website over de steenmarter gelanceerd waar ook de folder ‘Steenmarters in en om het huis’ op komt te staan.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor het symposium. Kijk in de agenda voor meer informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden.