Nationaal Ottersymposium 26 juni

Datum
Eind datum
Programma

Naar een duurzame otterpopulatie in Nederland
De Zoogdiervereniging organiseert op 26 juni een Ottersymposium met als thema ‘Is de otter veilig in Nederland?’.

Nog even en dan heeft de otter weer alle provincies in Nederland bereikt. Een kroon op het werk voor alle inspanningen voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de herintroductieprogramma’s.

Kom en ontdek de nieuwste informatie over de otter in Nederland. Denk mee over de aanpak voor de toekomst. Want tijdens het Ottersymposium is er ruime gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen rondom de otters in Nederland. Tijdens een interactief programma van lezingen en discussies willen we in beeld krijgen welke stappen er nog genomen moeten worden om de otter een vaste plek in de Nederlandse natuur te laten innemen.

Over de onderwerpen die tijdens de dag aan bod komen wordt bovendien een webportaal gemaakt, die op de bijeenkomst wordt gepresenteerd. De uitkomsten van het symposium worden na afloop hier online verwerkt, zodat deze kennis toegankelijk blijft.

Het symposium is bedoeld voor (terrein)beheerders, beleidsmedewerkers, onderzoekers en vrijwilligers van het NEM ottermeetnet. Tijdens het symposium zijn we te gast bij Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad.

Programma 

Op het programma staan onder andere lezingen over: 

  • Verspreiding van de otter in Nederland - Vilmar Dijkstra (Bureau van de Zoogdiervereniging)
  • Genetische monitoring van otters - Hugh Jansman (Alterra)
  • Otters en visserij - CaLutra en Fryske vissers
  • Mitigatie van verkeersslachtoffers in actueel leefgebied - Adam Hofland (Rijkswaterstaat)
  • Mitigerende maatregelen bij de bestrijding van muskus- en beverratten - Dolf Moerkens (Unie van Waterschappen)
  • Het gevaar van giftige stoffen voor otters - Nico van den Brink (Wageningen UR)
  • Anticiperen op Nederlands-Duits-Belgische otterverbindingen - Johan Bekhuis (Ark Natuurontwikkeling)

Bekijk hier het volledige programma (pdf).

Aanmelden

Er is plaats voor max. 100 deelnemers. Aanmelden is alleen mogelijk via onderstaand aanmeldformulier:

http://www.zoogdiervereniging.nl/aanmelden-nationaal-ottersymposium-2015

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving met de routebeschrijving en de wijze waarop u dient te betalen.

Het ottersymposium wordt mede mogelijk gemaakt door:

Waterschap Zuiderzeeland, ARK Natuurontwikkeling, Provincie Flevoland, Provincie Fryslân en De12Landschappen.

 

Het ottersymposium wordt in samenwerking met de verschillende partijen van het landelijke otteroverleg 
georganiseerd: Alterra, Natuurmonumenten, Provincie Fryslân, Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, 
Stichting Otterstation Nederland, Waterschap Reest & Wieden, Ark Natuurontwikkeling, Landschapsbeheer Flevoland, Bureau van de Zoogdiervereniging, CaLutra.

De organisatie ligt in handen van het Bureau van de Zoogdiervereniging en onze bever- en otterwerkgroep CaLutra.