Cursus Lanenbeheer voor vleermuizen

Datum
Programma

Het Bureau van de Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren op 1 april 2014 een eendaagse cursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’.

Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten. Echter, in veel gevallen moeten aftakelende bomen vlot worden geruimd om de laan te verjongen. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soortgroep.

Deze cursus bestaat uit een theorie en praktijk deel en is bedoeld zowel voor beheerders, boswachters, opzichters van de terreinbeherende instanties en gemeenten als voor particuliere bos- en landgoedeigenaren en bosbouwkundige adviesbureaus en andere intermediairs.