Aankondiging Steenmartersymposium 6 november 2013

De Zoogdiervereniging en het Kenniscentrum Dierplagen KAD organiseren in het kader van het Jaar van de Steenmarter op 6 november een steenmartersymposium voor professionals.

Tijdens dit symposium willen we professionals die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met steenmarters en steenmarterdeskundigen bij elkaar brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen rondom overlast door steenmarters. Tussen de lezingen door is er daarom volop mogelijkheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen.

Hoofdthema van de dag is de huidige stand van zaken van de steenmarterpopulatie in Nederland en het uitwisselen van kennis (ecologie, wetgeving, maatregelen) en verzamelen van ‘best practices’.

Over de onderwerpen die tijdens de dag aan bod komen wordt bovendien een website gemaakt, die op de bijeenkomst wordt gepresenteerd.

Meer informatie over het symposium en hoe aan te melden is hier te vinden.

 

Foto: Dick Klees (Studio Wolverine)