nieuws

30 november 2023

Ondergrondse woelmuizen in braakbalonderzoek

Binnen het NEM Verspreidingsonderzoek Muizen worden sinds 2005 gegevens van (spits)muizen verzameld met behulp van braakballen. Het project is met name gericht op de verspreiding, en de veranderingen daarin, van de zeldzamere soorten: noordse woelmuis, waterspitsmuis, veldspitsmuis en grote bosmuis, maar levert uiteraard ook veel informatie over overige soorten, zoals de ondergrondse woelmuis.
Ondergrondse woelmuis (© Wesley Overman)
30 november 2023

Ondergrondse woelmuizen in braakbalonderzoek

23 november 2023

Piek in meldingen van tweekleurige vleermuis

10 november 2023

Vacatures bij de Zoogdiervereniging

08 november 2023

Determineren kun je leren